Nasze certyfikaty

Poniżej zamieszczamy certyfikaty uzyskane przez naszą kadrę podczas szkoleń oraz inne nasze osiągnięcia. Zapewniamy, że

jest to jedynie część odbytych przez nas szkoleń oraz posiadanych kwalifikacji.